A+ Plus Fue

Follicular Unit Extraction- Fue

Foliküler ünite denen yapı, dermal bir kılıf ile çevrelenmiş ve içerisinde 1-4 adet kıl folikülü barındıran ve etrafındaki damarsal ve sinirsel ağ ile anotomik ve fizyolojik bir bütünlük oluşturan yapılardır. Foliküler ünite nakli 1996 larda tanımlanmış 40 yıllık saç ekimi tarihinde devrim niteliği kazanmıştır. Foliküler ünite genellikle iki yada üç saç folikülü (saç kökü) içeren ve kendi içerisinde bütünlük arz eden bir yapıdır. Önceleri varlığından bile haberdar olunmayan foliküler ünitelerin bölünmemesi gereken dokunulmaz yapılar olduğu ve saç ekiminin bu durum göz önünde tutularak yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Foliküler ünite mikroskop altında çok hassas bir biçimde elde edilmeli ve titizlikle ekilmelidir. Bu yüzden saç ekimi ve özellikle FUE yöntemi mikrocerrahi tecrübesi olan ve saçlı deri (scalp) anatomisini ve cerrahisini en iyi bilen kişiler ve uzmanlar tarafından yapılmalıdır .

Follicular unit extraction yöntemi esas olarak foliküler ünitelerin elde edilmesinde kullanılan, foliküler ünite çıkartma işlemidir. Saçlı deriden, kesme ve dikme işlemi olmadan sadece foliküler ünitenin çıkartıldığı bir tekniktir. Foliküler üniteleri çıkartmak için özel tasarlanmış uç yapısı olan değişik çaplarda lümenli iğneler kullanılır. Foliküler üniteler 1 mm den küçük çaplarda ve ‘Saç Folikülü Çıkartıcı İğne’ (Follicular Unit Extractor) ile alınmaktadır. Yine ekim işlemi özel bir şekilde yapılmakta santimetre kareye 50-60 foliküler ünite (100-120 saç teli) ekmek mümkün olmaktadır (İstenirse daha fazlası da ekilebilir).
Folikül çıkartma işleminden önce dönor alandaki saçlar kesilerek 1 mm olacak kadar kısaltılır.
Lokal anestezi ilaç ile saç kökü alınacak ve ekim yapılacak olan bölge uyuşturulur.
Saç kökleri bulundukları yerden özel iğnelerle tek tek alınır. Bu iğneler 0.5 – 0.9 mm çapında özel uç tasarımı olan, içi lümenli (tüp şeklinde) iğnelerdir. İğne, lümeni saç kılını ortalayacak şekilde deriye yaklaştırılır ve 6-7 mm kadar, kılın çıkış açısına uygun olacak şekilde deriye batırılıp çekilir. Saç kılı ve kökü kendisini çevreleyen çok küçük deri dokusu ile birlikte çıkartılır. Bir mikropenset ile nazikçe çekilir ve foliküler ünit gevşek tabandan ayrılarak gelir. ( tıpkı bir bitkiyi toprağından kökü ile birlikte çıkartır gibi).
Saç kökleri kafanın sadece ense üzeri bölgesi değil her tarafından alınır. Saç kökleri alınırken belirli bir düzen içerisinde alınır. Eşit bir dağılımla kökler alınır, yan yana kökler alınmaz, sürekli aynı bölgeden alınmaz. Bu nedenle saçlarda bir eksilme ve belirli bir bölgede seyrelme oluşmaz. Kök alınan yerdeki minik delikler, kökün alındığı andan itibaren kontraksiyona uğrar (büzülür). Üzerinde oluşan minik kabuklanmalar 1 hafta içerisinde düşer ve 1 hafta sonra hiçbir iz kalmaz.
Saç ekim yapılacak alan kişiye özel yüzüyle uyumlu ve doğal bir saç çizgisi oluşturulur. Özel aletler yardımıyla minik lateral slit yöntemiyle kanallar açılır ve saç kökleri özel micro cerrahi pensetler yardımıyla yerleştirilir

Ekilen saçlar yıkamalarla birlikte geçici olarak dökülür.2-3 ay sonra tekrar çıkmaya başlar 6 ay sonunda %80-90 çıkmış olur 8 – 12 ay sonunda doğal istediğiniz uygulamayı yaptıracağınız saçlara yeniden sahip olursunuz.

Yöntemin diğer yönteme üstünlükleri şunlardır:
1.Saç alınan yerde kesme ve dikme işlemi olmaz. Köklerin alındığı bölgedeki 1 mm den küçük çaplı delikler oluşur ama bu derikler birkaç günde kapanır ve iz bırakmadan iyileşir.
2.Başın her tarafından saç kökü alınabilir, sadece arka kısıma bağımlı kalınmaz. Hatta ihtiyaç halinde göğüs kılları gibi vücut kılları da alınıp baş’a ekilebilir. Baş tan alınan köklerde vücudun başka bölgelerine ( örneğin bıyık gibi ) ekilebilir.
3.bir seansta kişinin saç sıklığına ve yapısına bağlı olarak maksimum 5000 greft’e kadar çıkılabilir.ama genel ortalaması 2500 ile 3500 greft arasındadır . Her kök te 1 ila 4 (bazen5) arası değişen genellikle de 2-3 adet saç teli bulunur. Ortalama bir seansta 7000-15000 saç teli nakledilebilir
4. Alınan foliküler ünit çapı 1mm den küçük olduğu için ekim yapılacak yerde de çok küçük deliklerden ekim yapmak mümkün olur. Buda daha yoğun ve daha estetik ekim anlamına gelir. Santimetre kareye 60-80 hatta daha fazla kök ekmek mümkündür.
FUE daha pahalı olmasına rağmen uygulanabilecek en iyi yöntemdir.